Dankh

Praktijk voor persoonlijke begeleiding - Nijmegen

Zoeken naar je tweelingziel? Misschien dichterbij dan je denkt!

 

 

Wat ik me de laatste tijd steeds vaker afvraag is of het hele idee van een tweelingziel, tweelingstraal of een tweelingvlam, überhaupt wel bestaat als iets of iemand buiten jezelf.

Verlangen naar je tweelingziel

Er bestaat een groot verlangen naar zoiets als een tweelingziel. Artikelen over dit onderwerp worden gretig gelezen. Ik kom regelmatig in contact met mensen die menen hun tweelingziel ontmoet te hebben, deze denken kwijtgeraakt te zijn of in een onbereikbare man/vrouw gevonden te hebben. Er is veel verlangen en verdriet rondom dit thema.

Dat verlangen herken ik ook. Heb lang het gevoel gehad dat ik niet compleet was, dat ik ‘mijn andere helft’ miste. Twee keer werd dit aangeraakt door een ontmoeting die een diepe snaar van herkenning in mij raakte. Een instant herkennen, een gevoel van thuiskomen, een intense zielsverbinding. Ik had een sterk verlangen om ermee samen te smelten. Is dit mijn tweelingziel, vroeg ik mezelf dan af.

Daar heb ik het afgelopen jaar andere ideeën over gekregen. Ik ben me gaan afvragen of de vrouw/man buiten mij waarmee ik me zo verbonden voel eerder een spiegel  is van mijn eigen tweelinghelft. Of dat deze tweelinghelft een onbewust deel van mij is dat ik buiten mijzelf projecteer op een ander mens.

Tegenstellingen verenigen

Ik vraag me af of het hele idee van en het verlangen naar een tweelingziel meer te maken zou kunnen hebben met het verlangen de dualiteit binnen jezelf te ontstijgen. Of dat het misschien een aanwijzing zou kunnen zijn voor de diepe behoefte om je eigen tegenstellingen te verenigen en dat de tijd rijp is om dit proces aan te vangen.

Het hoort ook bij deze nieuwe tijd waarin we een overgang maken naar het Watermantijdperk en waarin ook relaties een andere betekenis krijgen. Als je meent je tweelingziel ontmoet te hebben kan dit je de mogelijkheid bieden je meer bewust te worden van verlangens naar innerlijke eenheid die je nu nog projecteert op een ander mens.

Bewustzijn heeft zich in de afgelopen decennia in veel mensen verruimd en ontwikkeld in de vorm van meer kennis en meer zelfbewustzijn. Daardoor zijn steeds meer mensen zich bewust van hun ego, van vrouwelijke en mannelijke energieën in hun persoon, onafhankelijk van het geslacht.

Symbolische aanwijzingen

Als bewustzijn groeit, staat men gewoonlijk ook meer open voor het onbewuste. Via dat (collectieve) onbewuste, zoals in dromen, kunnen symbolen tot ons komen die aanwijzingen geven dat een samensmelting of synthese van mannelijke en vrouwelijke energieën ophanden is. Dromen dat je vrijt met iemand van het andere geslacht of dromen waarin sprake is van een samengaan of een geboorte van iets. Intuïtieve tekeningen maken of beelden krijgen waarin tegengestelde delen samensmelten, zijn daar ook voorbeelden van.

Het zijn symbolische aanwijzingen, geen letterlijk te nemen beelden. Het zijn aanwijzingen voor het Heilig Huwelijk dat in ieder van ons besloten ligt. Aanwijzingen krijgen betekent nog niet dat eenheid in jezelf bereikt is. Dit kan soms nog een hele tijd duren met vele omzwervingen. Het kan heel verwarrend zijn als je in de overgangsfase zit van dualiteit naar eenheid. Het is heel logisch dat je van tijd tot tijd deze verwarring projecteert op iemand buiten je en je denkt dat hij/zij diegene is waarmee of waardoor je je één voelt.

Het doel van menszijn is uiteindelijk te worden tot iemand die innerlijk één is. Los van opgelegde en aangeleerde manieren en façades over wat een vrouw of een man moet zijn. Daarvan bevrijd te worden en bovenal mens te zijn, een androgyn wezen.

Soms is het niet wat je denkt dat het is

In een eerder artikel over dit onderwerp schreef ik al eens dat er soms in de ontmoeting met een zielenliefde heel andere lessen verborgen liggen dan je in eerste instantie denkt. Dit is nog een mogelijkheid.

In dit artikel onderzoek ik een mogelijkheid, ik beweer niets, ik stel hier niet dat ik de waarheid in pacht heb.

Er wordt veel zinnigs en onzinnigs over het thema ‘tweelingzielen’ geschreven. Of dit artikel zinnig of onzinnig overkomt is aan jou, de lezer.

Hartelijke groet,

Patricia Akkermans

Aan de basis van dit artikel ligt het boek van Carl Jung, psychlogie van de overdracht, Ontwikkeling tot individualisatie, Lemniscaat, 1984

Dit artikel is eerder gepubliceerd op Online Magazine Nieuwetijdskind en Inspirerend leven

 
 
 

 

Artikelen