Dankh

Praktijk voor persoonlijke begeleiding - Nijmegen

Intuïtie is iets anders dan je gevoel volgen

Intuïtie wordt vaak verward met je gevoel volgen. Puur je gevoel volgen is niet iets om klakkeloos te doen als je belangrijke beslissingen neemt.

In spirituele kringen gebeurt dit nogal eens onder het mom van ‘het moet zo zijn’. Er wordt een verhaal gemaakt waarmee een ervaring achteraf een betekenis van voorbestemdheid krijgt.

Zo ken ik iemand die het gevoel had dat ze een voettocht moest ondernemen in haar eentje. Ze zegde haar baan er voor op, verkocht haar huis, verbrak de relatie en vertrok. Dit alles in een tijdsbestek van een paar maanden. Ze had sterk het gevoel dat ze tijdens de tocht spirituele ervaringen zou opdoen die haar zouden verlichten. Iedere ervaring onderweg kreeg achteraf een betekenis dat een Hoger Doel diende. Het hogere doel is tot op heden niet duidelijk geworden. De gevolgen van alles loslaten en schepen achter zich verbranden zijn wel zichtbaar.

Dit is niet een voorbeeld waarbij je handelt vanuit je intuïtie, ik noem het impulsief gedrag. Dat je er later een betekenisvol verhaal van maakt komt vanuit een egobehoefte om het zin te geven. Zo kun je voor jezelf recht praten wat krom is.

Hoe kun je impulsief gedrag onderscheiden van echte keuzes maken vanuit je onderbewustzijn?

We hebben twee denkers in ons, een snelle en een langzame zoals Daniel Kahneman schrijft in zijn interessante boek ‘Ons feilbare denken’.

In vertrouwen op ons gevoel (dat we verwarren met intuïtie) is onze snelle denker aan het woord. Deze beslist niet op de meest volledige en geschikte informatie.

Ons snelle denken is gebaseerd op normen, waarden, vergelijken en oordelen, kortom niet onze intuïtie, maar ons ego is aan het woord.

Want intuïtie is als een langzame denker 

Het woord intuïtie komt van het Latijnse woord ‘intueor’, dit betekent ‘met de geest nauwkeurig beschouwen’.

Je nauwkeurige beschouwer of intuïtieve denker verwerkt bergen informatie. Hij put uit informatiebronnen op individueel en collectief niveau, uit verleden en heden. Het is als een wijs mens die stil en aandachtig kijkt, luistert en met een antwoord komt waarin verleden, heden en toekomst samenvallen.

Zo blijkt in het voorbeeld van de kennis die ging wandelen dat de impuls daartoe een gevoel van onrust en onbehagen over haar leven was. In plaats van te vertrekken was het juist een uitnodiging om haar leven in alle facetten onder de loep te nemen, te herwaarderen en veranderingen aan te brengen waar dat nodig is. Gewoon thuis op vertrouwde grond.

Alle informatie en antwoorden zijn aanwezig. De intuïtieve denker antwoordt op je vragen, los van egobelang. Deze antwoorden zijn direct of confronterend, soms onlogisch en altijd oordeelloos.

Intuïtie is her-innering en her-kenning

Intuïtie is gebaseerd op een her-innering of her-kenning, op jarenlange expertise en ervaring. Je geest herkent patronen op een onbewust niveau. En als je net als ik de overtuiging hebt dat het leven meerdimensionaal is, dan kan dat ook her-innering of her-kenning zijn uit andere tijden. 

Intuïtief weten wat te doen in bepaalde situaties is ingegeven door ervaringen van nu of uit een andere tijd. Deze intuïtieve handelingen zijn gebaseerd op patroonherkenning uit ervaring of h-ervaring. Het zit in je onderbewuste ingebed. Het heeft ruimte en een duwtje nodig om naar boven te komen.

Hoe kun je intuïtie de ruimte geven?

Onze nauwkeurige onbewuste denker de ruimte geven in ons leven doe je door het vragen en opdrachten te geven waarmee het aan de slag kan. Zodat het kan pruttelen en rijpen. Het onbewuste is bijzonder slim als het daarvoor de ruimte krijgt zoals Ap Dijksterhuis schrijft in zijn boek ‘Het slimme onbewuste’.

Je dient wel je ego af te leiden van de kwestie en je met het onbewuste proces zo min mogelijk bemoeien. Dus geen lijstjes maken met voor-en nadelen en rationele overwegingen, dit zijn allemaal mentale activiteiten. Op intuïtief niveau worden soms andere keuzes gemaakt.

De wandelaar had eerst de ruimte kunnen nemen om zich af te vragen wat de onrust haar wilde zeggen. Was alles loslaten het werkelijke antwoord op deze vraag? Ze had alert kunnen zijn op dromen of andere tekenen van synchroniciteit die haar richting gaven.

Bij beslissingen of wensen is het belangrijk dat je gehechtheid aan het resultaat loslaat. Als je iets wenst of een antwoord vraagt is het belangrijk dat je dit puur en alleen als intentie neerzet zónder er verder vorm aan te geven. Zo geef je ruimte aan de werkelijke Bedoeling.

Op deze wijze krijgt onze aandachtige onbewuste beschouwer de kans om het werk te doen. Je krijgt dan echt antwoord vanuit je intuïtie en daarmee een sterkere basis om je gevoel te volgen.

Hartelijke groet,

Patricia Akkermans

 

Wil je meer lezen over ons brein en ons slimme onbewuste? Dan kan ik je deze twee boeken aanbevelen:

Ap Dijksterhuis, Het slimme onbewuste, 2016, Prometheus, Amsterdam

Daniel Kahneman, Ons feilbare denken, 2016, Business Contact, Amsterdam/Antwerpen

 
 
 

 

Artikelen